Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van schutterij Sint Willibrordus gevestigd in Meijel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 401750557 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. ID-nummer
b. Federatienummer
c. Geslacht
d. Naam en Voorletters
e. Geboortedatum
f. Geboorteplaats
g. Adres
h. Telefoonnummer
i. E-mailadres
j. Soort lidmaatschap
k. Lid sinds t.
l. Achtergrond schutterswezen
m. Type identiteitsbewijs
n. Documentnummer ID
o. Land van afgifte
p. Document geldig tot
q. Commissies Tag
r. Foto
s. Rekeningnummer

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
AVG 1.1 pagina 2 (oktober 2018)
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. Informatie wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer
0630768383 of per e-mail aan secretariaat@willibrordusmeijel.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:
a. Het recht van inzage;
b. Het recht op rectificatie;
c. Het recht op gegevenswissing;
d. Het recht op beperking van de verwerking;
e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de
Vereniging zoals vermeld in § 2.1.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw
gegevens te beveiligen.

Derden

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u
daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is
op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom
aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@willibrordusmeijel.nl.
Schutterij St. Willibrordus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Schutterij St. Willibrordus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schutterij St. Willibrordus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schutterij St. Willibrordus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schutterij St. Willibrordus op via info@willibrordusmeijel.nl. www.willibrordusmeijel.nl is de website van Schutterij St. Willibrordus. Schutterij St. Willibrordus is als volgt te bereiken:

Nederweerterdijk 1
5768 PG Meijel
info@willibrordusmeijel.nl        

Contact

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je een kijkje nemen op een van onze repetities? Wil je graag een steentje bijdragen, lid worden of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om jouw vraag te beantwoorden!